Followers

Tuesday, April 3, 2012

SAINS PEMIKIRAN DAN ETIKA BAB 9 : KAEDAH PENYELESAIAN MASALAH


Masalah dan isu

Kategori masalah :
 • misteri
 • puzzle
 • dilema
 • peluang
beza antara masalah dan isu adalah masalah perlu satu penyeselaian yang agak segera manakala sesuatu isu perli di tangani dengan lebih berhati-hati (solve a problem and resolve an issue)


Sifat penyelesaian masalah

4 ciri penting di dalam individu yang menjadikan seseorang menyelesai masalah yang berkesan
 • motivasi yang kuat
 • trait yang positif
 • jati diri
 • membina kemahiran

Model penyelesaian masalah enam langkah (Chang dan Kelly, 1993)
 1. kenal pasti masalah
 2. analisa punca masalah
 3. kenal pasti cara penyelesaian
 4. pilih penyelesaian terbaik
 5. bentuk plan tindakan
 6. pelaksanaan dan penilaian

Model penyelesaian masalah lapan langkah (Francis,1990)
 1. tuning in
 2. objective setting
 3. success measurement
 4. information collection
 5. decision making
 6. planning
 7. action
 8. review to improve
Model penyelesaian masalah secara saintifik dan logik
 1. mendefinisikan masalah
 2. mengkelaskan masalah
 3. tentukan objektif
 4. tentukan ukuran kejayaan
 5. kutipan data
 6. membuat keputusan
 7. melaksanakan keputusan yang di ambil
Penyelesaian secara saintifik
 • mengadakan hipotesis
 • mengumpul maklumat
 • membuat kesimpulan

ciri-ciri penyelesaian secara kreatif/lateral
 1. ia tidak bersifat kritikal seperti kaedah logik
 2. ia tidak bersifat analitikal seperti kaedah saintifik 
 3. ia tidak bersifat vertical atau sehala seperti kaedah saintifik, sebaliknya bersifat generatif dan inovatif. bersifat antilogik atau water logic. 
Kaedah 6 topi berfikir
 1. topi hijau : kreatif dan subur
 2. topi kuning : positif dan konstruktif 
 3. topi putih : objektik 
 4. topi hitam : negatif dan kritikal
 5. topi merah : emotif 
 6. topi biru : awasi topi2 lain bekerja

6 action shoes
 1. navy formal shoes : biasa, mudah dan ringkas
 2. grey sneakers : penyelidikan
 3. brown brogues : praktikal, nyata, lasak, tidak formal
 4. orange gumboots : cemas, krisis, risiko, segera dan berani
 5. pink slippers : prihatin, perikemanusiaan, kasih sayang
 6. purple riding shoes : kuasa, rasmi, kepimpinan


Penyelesaian melalui perasaan
 1. kebolehan mengetahui emosi sendiri
 2. kebolehan dalam pengurusan emosi
 3. kebolehan meningkatkan motivasi
 4. kebolehan mengenal emosi orang lain
 5. kebolehan menjalin persaudaraan
Penyelesaian secara Islam (al-Halli al-Ilami)
dua corak-pendekatan hokum dan pendekatan sufi


Pendekatan Hukum
-hukum ibadat
-munahakat
-jinayat hudud


Ciri-ciri (khasais) syariat Islam :
 1. Rabbani (ketuhanan)
 2. Alamiah (universal)
 3. Syumul (menyeluruh)
 4. Wasatiyyah (seimbang)

Pendekatan sufi
bersifat moral dan spiritual
lembut dan lunak
perlu kefahaman tentang 3 perkara pokok - hakikat masalah, sebab masalah dan kaedah penyelesaian
berasaskan proses tazkiyyah an-nafs dua dimensi : dimensi horizontal dan dimensi vertikal
pembersihan diri (takhalli) dari sifat-sifat buruk (mazmumah) dan menghias diri (tahaffi) dan sifat-sifat baik (mahmudah)